Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 30/9/2021
08:30, 30/09/2021
Có những nội dung chính:
- TP Vinh: Tiêm vắc-xin cho lao động - giải pháp giúp doanh nghiệp đảm bảo sản xuất.
- Cam Bãi Phủ - Anh Sơn vào mùa thu hoạch.
- Quỳ Châu: Mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp trên các lĩnh vực bước đầu hoạt động có hiệu quả. 
NTV