Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trực tiếp - Lễ trao thưởng Quỹ Tâm Tài lần thứ IV - 2022
08:18, 15/05/2022
Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có công đóng góp xây dựng phát triển quê hương Nghệ An, và người Nghệ An đang học tập, công tác tại tỉnh nhà đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng quê hương. Đây là lần thứ 4 Quỹ tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho quê hương Nghệ An thân yêu, giai đoạn 2018-2020.