Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bảo hiểm y tế: Vai trò trụ cột trong đảm bảo sức khỏe nhân dân
08:20, 22/06/2022
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, do Nhà nước tổ chức thực hiện và không vì mục đích lợi nhuận. Chính sách Bảo hiểm y tế được thiết kế với nhiều quyền lợi dành cho người tham gia, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc; góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.