Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống Đô thị #5: Vấn nạn rác thải rắn ở TP Vinh
08:00, 13/12/2021
Với tốc độ đô thị hóa và phát triển của thành phố, rác thải xây dựng là vấn đề cần quan tâm xử lý. Chiến lược quốc gia về xử lý chất thải rắn cũng đã có những quy định riêng về xử lý rác thải xây dựng. Địa bàn thành phố Vinh trong nhiểu năm qua tồn tại tình trạng đổ trộm rác thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, chưa có sự vào cuộc giải quyết dứt điểm! Đó là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thông tin đô thị.