4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương ngày 12/08/2018
4028eaa467ea09b60167ecb44c6a70a9
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 12/08/2018
11:25, 12/08/2018
Có những nội dung chính: 
- Diễn Châu chú trọng nâng cao chất lượng nông thôn mới
- Nông dân Đô Lương đã mở rộng diện tích để trồng chuối mật mốc.
- Kỳ Sơn: Khắc phục hậu quả của mưa lũ, đón năm học mới