4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương ngày 09/01/2019
4028eaa468351cf70168354d39760cd4
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 09/01/2019
08:07, 09/01/2019
Có những nội dung chính: - Quỳ Châu tập trung phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống Trong đó có nghề truyền thống dệt thổ cẩm - Nghi Lộc: Nỗ lực xây dựng “hai chuẩn” quốc gia ở xã vùng giáo Nghi Diên - Hoàng Mai: Ấm trong những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”