Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 11/10/2019
09:43, 11/10/2019
Có những nội dung chính: - Lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Nghĩa Đàn - Với kinh nghiệm 20 năm làm Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Đức Kim đã vận động bà con thực hiện tốt phong trào đoàn kết lương giáo, xây dựng nông thôn mới ở xã Hưng Châu huyện Hưng Nguyên. - Tương Dương: ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp