Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 05/01/2020
08:26, 05/01/2020
Có những nội dung chính: - Diễn Châu: Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp - Kỳ Sơn: triển khai vụ xuân sớm hơn mọi năm, phấn đấu gieo cấy hết toàn bộ diện tích trước Tết Canh Tý 2020. - Đô Lương: Nỗ lực về đích nông thôn mới ở xã khó khăn Mỹ Sơn