TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 14/02/2020
10:24, 14/02/2020
Có những nội dung chính: - Hưng Nguyên: đột phá lớn sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. - Tương Dương: xã Tam Hợp – địa phương được xem là điểm sáng trong thực hiện chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản. - Nghĩa Đàn nhiều địa phương định hướng sản xuất rau an toàn
NTV