TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 21/02/2020
08:24, 21/02/2020
Có những nội dung chính: - Hưng Nguyên hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã - Nghĩa Đàn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng vụ Xuân - Tương Dương- địa phương có nhiều lao động đi làm việc ở Trung Quốc trở về đã tích cực triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19

NTV