TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 19/03/2020
09:00, 20/03/2020
Có những nội dung chính: - Thành phố Vinh tìm giải pháp phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch Covid- 19 - Đoàn kết xây dựng NTM ở xã vùng giáo Anh Sơn - Quế Phong: bà con nông dân tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. - Quỳ Châu: chủ động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,
NTV