TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 25/06/2020
08:28, 25/06/2020
Có những nội dung chính: - Gặp gỡ những điển hình đảng viên làm kinh tế giỏi ở Quế Phong. - Thành phố Vinh: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn sạch, an toàn - Anh Sơn - Chú trọng chất lượng huấn luyện dân quân năm thứ nhất.

NTV