TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 05/08/2020
08:40, 05/08/2020
Có những nội dung chính:
- Nghi Lộc Phát triển kinh doanh gắn với tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn
- Con Cuông: Bảo tồn và phát huy dân ca Thái.
- Hoàng Mai: Triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ 
NTV