TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 31/08/2020
08:27, 31/08/2020
Có những nội dung chính:
- Anh Sơn tập trung xây dựng thôn bản đạt Nông thôn mới.
- Thị xã Cửa Lò chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2020 – 2021.
- Tân Kỳ triển khai đồng bộ giải pháp xử lý tình trạng tái lấn chiếm hành làng an toàn giao thông đường bộ.
NTV