Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 13/10/2020
08:58, 13/10/2020
Có những nội dung chính:
- Quỳnh Lưu: Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của huyện
- Nam Đàn: do thời tiết không thuận lợi nên mùa hồng năm nay sản lượng giảm mạnh, thậm chí nhiều hộ mất trắng.
- Quỳ Hợp: mô hình Nuôi ếch mang lại hiệu quả cao ở xã Châu Cường
NTV