Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 19/11/2020
10:50, 19/11/2020
Có những nội dung chính:
- UBMTTQ huyện Anh Sơn đổi mới trong các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.
- Nông dân thành phố Vinh tập trung khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
- Quế Phong: Hướng ứng có hiệu quả phong trào học tập suốt đời. 
NTV