Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 01/01/2021
08:50, 01/01/2021
Có những nội dung chính:
- Quế Phong – Chú trọng hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc rau an toàn cho đồng bào dân tộc.
- Hưng Nguyên: Làng nghề Bánh cà Hưng Tân phục vụ phụ thị trường Tết.
- Nghĩa Đàn: Các làng nghề vào vụ sản xuất cuối năm.
NTV