Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày ngày 13/6/2021
08:16, 13/06/2021
Có những nội dung chính:
- Kỳ Sơn phát triển tiềm năng trồng cây dược liệu quý.
- Nông dân Diễn Châu liên kết đưa cơ giới vào nông nghiệp.
- Đô lương tập trung Xây dựng các thương hiệu nông đặc sản địa phương. 
NTV