Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 17/8/2021
08:12, 17/08/2021
Có những nội dung chính:
- Thành quả 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Diễn Châu. 
- Giá muối thu mua cao, diêm dân Quỳnh Lưu phấn khởi sản xuất. 
- Hiệu quả từ mô hình kinh tế đa canh, xen canh ở huyện miền núi Quỳ Hợp. 
NTV