4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 14/6/2018
4028eaa467ea09b60167ecb439bf6e7e
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 14/6/2018
18:41, 14/06/2018
Những nội dung chính:
- Nhiều giải pháp hạn chế tai nạn GT do đường ngang dân sinh.
- Cần xử lý nghiêm tình trạng xe đội lốt hợp đồng chở khách ở thành phố Vinh