4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 26/12/2018
4028eaa467f4be6f0167f53362f00f78
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 26/12/2018
21:24, 28/12/2018
Có những nội dung chính: - Tình trạng họp chợ trên đường lại tái diễn - Các mức phạt đối với người điều khiển xe quá tải cầu đường