4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775b741d08c6
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/an-toan-giao-thong/
Bản tin An toàn giao thông - 12/08/2018
4028eaa467ea09b60167ecb3a3ce60e2
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông - 12/08/2018
18:58, 12/08/2018

Có những nội dung chính: Cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý giao thông; Quá hạn đăng kiểm ô tô từ 1 tháng trở lên bị phạt 4-6 triệu đồng.