Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin SỐ 18H hàng ngày - 29/11/2021
18:00, 29/11/2021
Những nội dung chính: 
- Vỡ phường hụi online hàng chục tỷ đồng ở Nghệ An 
- Dàn cảnh chiếm đoạt mô tô của người đi đường 
- Nghệ An: Xôn xao loạt mỏ khai thác cát sỏi dừng bán “để bắt tay tăng giá” 
#NgheAn #NTV #BanTinSo18H #TinNhanh #TinNong