4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a15b908a5
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/nghe-an-ngay-moi/
Nghệ An ngày mới - 16/09/2018
4028eaa467ea09b60167ecb62d03264c
Nghệ An ngày mới
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 16/09/2018
07:06, 16/09/2018

Có những nội dung chính: Xuất khẩu gạo 8 tháng năm 2018 tăng cả về khối lượng và kim ngạch; Nông dân Nam Đàn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu 2018; World Clean-up Day" – Thông điệp bảo vệ môi trường của giới trẻ