4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a15b908a5
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/nghe-an-ngay-moi/
Nghệ An ngày mới - 27/12/2018
4028eaa46829212401683082bcd60a35
Nghệ An ngày mới
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 27/12/2018
08:08, 27/12/2018

Có những nội dung chính: Huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn; Tân Kỳ xét xử lưu động mua bán vận chuyển pháo trái phép; Khi thú chơi lan rừng trở thành trào lưu