Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 13/10/2021
06:25, 13/10/2021
Có những nội dung chính: 
- Doanh nghiệp Nghệ An đóng góp trên 123 tý đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. 
- Hơn 28.2 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần thứ tư. 
 - Những nghệ nhân giữ hồn quê hương. 
 - Cam vào mùa thu hoạch - Dự báo khó tiêu thụ