Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 25/11/2022
07:18, 25/11/2022
Những nội dung chính: 
- Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 ước đạt 20.350 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,05%. 
- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh 
- Chung tay Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ 
- Người dân Con Cuông phấn khởi vì giá cây mét cao hơn so với mọi năm