Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 08/06/2023
06:55, 08/06/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 của Nghệ An tăng 5,19%. 
2./ Tổ chức Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. 
3./ Sản xuất, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn do cắt điện luân phiên. 
4./ Tháo gỡ cơ chế, chính sách để khơi thông thị trường bất động sản.