Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người dân vùng cao Quế Phong thiếu đất sản xuất vì dự án treo
10:57, 15/07/2019
Trong khi người dân không có đất sản xuất, thì tại huyện Quế Phong nhiều dự án quy hoạch cho doanh nghiệp thuê đất trồng rừng nguyên liệu với hàng ngàn héc ta lại bị treo 10 năm nay. Một nghịch lý cần có lời giải từ cơ quan có thẩm quyền...