Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khó khăn tinh giản biên chế ngành giáo dục
20:44, 29/10/2019
Khoảng 2 nghìn người được tinh giản trong hơn 4 năm qua phần nào cho thấy, ngành giáo dục Nghệ An đãrất quyết liệt trong thực hiện tinh giản biên chế. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các trường học, cơ sở giáo dục đã nảy sinh những bất cập. Và nếu không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là năm học tới đây sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.