Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao ý thức sản xuất, chế biến nông sản an toàn
21:07, 11/10/2019
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là Hội nông dân, việc sản xuất, chăn nuôi, chế biến theo tiêu chí sạch, an toàn đã bắt đầu hình thành ở nhiều vùng quê và trong chính mỗi nông dân. Tuy nhiên, để hoàn toàn xóa bỏ tư tưởng” rau 2 luống, lợn 2 chuồng”, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, cần thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, chăn nuôi tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm mọi lúc, mọi nơi.