TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Công ty Thủy điện Bản Vẽ đảm bảo công tác an sinh xã hội
15:20, 31/01/2020
Những năm qua, bên cạnh mục tiêu sản xuất điện năng phục vụ phát triển KT-XHthì công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được Công ty Thủy điện Bản Vẽ chú trọng,chung tay, góp sức cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giúp người dân ổn định cuộc sống.
NTV