Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao năng lực điều trị Covid - 19
22:53, 15/09/2021
Mặc dù hiện nay, Nghệ An cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện ở hầu khắp các nước trên thế giới cũng như các địa phương trong nước, dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao.