Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước
21:09, 16/03/2022
Với quyết tâm cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, Nghệ An xác định giải pháp có tính đột phá là chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện hoạt động của bộ máy hành chính, công vụ. Quá trình chuyển đổi số đã được các cấp, các ngành thực hiện như thế nào? Cần triển khai những giải pháp trọng tâm gì trong thời gian tới?