Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 28/05/2019
07:03, 28/05/2019
Có những nội dung chính: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra giữa tháng 7; Hồ đập bồi lắng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; Sáp nhập thị trấn miền núi: cần tính toán sớm vấn đề chính sách cho người dân