Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 06/9/2019
07:00, 06/09/2019
Những nội dung chính: - Ký kết hợp tác giữa Nghệ An, Jica Việt Nam và Jetro Hà Nội. - Vận hành trạm bơm khoa học, đảm bảo tiêu nước hiệu quả - Chuyển biến sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Diễn Châu. - Nghệ An: 183 trường học hoãn ngày khai giảng do mưa lũ. - Giáo dục thông minh - Xu hướng giáo dục hiện đại là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS.