TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 27/02/2020
06:54, 27/02/2020
Những nội dung chính:
- Lựa chọn nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo tính kế thừa và phát triển
- Năm 2020, Nghệ An phấn đấu có thêm 36 xã và 2 đơn vị cáp huyện đạt chuẩn NTM.
- Chile nỗ lực đối phó với thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử; Cuba lần đầu tiên cho phép mua bán xe bằng đô-la Mỹ
NTV