Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 22/7/2020
05:58, 22/07/2020
Những nội dung chính:
* Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn- kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa 17, giám đốc sở: Xây dựng và Công thương đã giải trình về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh cũng như công tác bàn giao quản lý lưới điện hạ áp nông thôn và hoàn trả kinh phí đầu tư ban đầu còn chậm.
* Còn nhiều Bất cập trong đào tạo nghề cho lao động miền núi
* Australia gia hạn các chương trình hỗ trợ người dân gặp khó khăn
* Trung Quốc ra quy định mới với người nhập cảnh bằng đường hàng không
NTV