TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 26/03/2020
07:44, 26/03/2020
Có những nội dung chính:
- Rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh khi nào mới chấm dứt?
- Tăng cường kiểm soát, nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid 19.
- Tháng Thanh niên đặc biệt trong “cơn bão” Covid
NTV