TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 30/03/2020
08:57, 30/03/2020
Có những nội dung chính:
- Đẩy mạnh tiêu thu hàng hóa, kích thích nền kinh tế thời điểm dịch covid-19
- Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Cần nâng cao Phòng chống dịch tại các cảng cá, tàu thuyền.
- Chống tội phạm ma túy – một cuộc chiến khốc liệt. 
NTV