Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 07/05/2020
07:26, 07/05/2020
Có những nội dung chính:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ 27.
- Tôm nuôi bị dịch bệnh chết hàng loạt khiến các chủ đầm ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai lo lắng.
- Các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả
NTV