Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 28/05/2020
07:24, 28/05/2020
Có những nội dung chính:
- Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho dự án VSIP Nghệ An
- Hữu Kiệm quyết tâm trở thành xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Kỳ Sơn
- Gương thi đua yêu nước: Tỷ phú nông dân
NTV