Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 04/06/2020
05:55, 04/06/2020
Có những nội dung chính:
- Trước dự báo hạn hán, hiện nay nhiều vùng chuyên canh rau màu, cây công nghiệp đã chủ động các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.
- Người say mê nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái Nghệ An.
- Vì sao Nhiều sinh viên thuê trọ đang phải dùng giá nước sinh hoạt giá cao?
NTV