TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 25/06/2020
07:26, 25/06/2020
Có những nội dung chính:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
- Ngành nông nghiệp và các địa phương đang khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để chống hạn cho lúa hè thu .
- Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp, thời gian qua Diễn Châu đã tạo nhiều chuyển biến quan trọng, đảm bảo vệ sinh trong chế biến hải sản.
NTV