TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 05/07/2020
06:31, 05/07/2020
Có những nội dung chính:
- Khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai trên một số đoạn đê xung yếu
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao trách nhiệm công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Để mỗi năm không còn 2.000 trẻ đuối nước!
NTV