4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 13/12/2018
4028eaa467ea09b60167ecb5fd4d2074
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 13/12/2018
10:01, 17/12/2018
Có những nội dung chính
1. Tăng cường giải quyết vấn đề di cư tự do và hôn nhân không giá thú
2. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá
3. Đề án 52 thiếu kinh phí: gia tăng tỉ lệ sinh con thứ 3 ở vùng biển.
4. Cháy rừng tại California tiêu tốn 9 tỷ USD phí bảo hiểm