4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 24/12/2018
4028eaa467ea09b60167ecb5bdfe18d6
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 24/12/2018
20:21, 24/12/2018
Có những nội dung chính
1. Xây dựng NTM bền vững, từ lý luận đến thực tiễn 
2. Người dân vẫn mơ hồ về quy định mua bán ngoại tệ
3. Khó khăn trong thực hiện XHH các di tích Lịch sử cộng đồng
4. Sôi động không khí Noel 2018 ở các xứ đạo
5. Cảnh báo về nguy cơ sóng thần mới tại Indonesia