Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 15/09/2019
20:23, 15/09/2019
Có những nội dung chính: 1./ Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân 2./ Lan tỏa cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' 3./ Thông tin về trẻ nhiễm “Vi khuẩn ăn thịt người” tại Nghệ An 4./ Sao đỏ - nên hay không nên và khoảng trống về tính kỷ luật, sự tự giác