Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 09/12/2019
20:13, 09/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 2./ Nghệ An: GRDP năm 2019 cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ. 3./ Cần linh động trong tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng.