Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 30/03/2020
20:26, 30/03/2020
Có những nội dung chính:
1./ Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh dịch Covid -19
2./ Nghệ An: 62/91 đơn vị hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở 
3./ Đảm bảo quyền lợi cho người lao động  trong mùa  dịch Covid- 19
4./ Tập đoàn Vissai – nhà đầu tư động lực, hiệu quả tại Nghệ An
NTV